Avis Covid-19

À partir du 15 mai 2021, le PTVF sera à nouveau ouvert au public selon un calendrier adapté. Il n’est cependant pas nécessaire de réserver.

En raison de l’épidémie de covid-19, nos équipes de bénévoles sont réduites et nos capacités limitées, ce qui peut allonger votre attente. Nous mettons tout en œuvre afin de vous accueillir sur nos trains. Toutefois, en cas de trop grande affluence ou par manque de volontaires, nous pourrions être contraints d’interrompre l’activité.

Merci de votre compréhension.

Vanaf 15 mei 2021 zal de PTVF weer open zijn voor het publiek volgens een aangepast tijdschema. Het is echter niet nodig om te reserveren.

Door de covid-19-uitbraak zijn onze vrijwilligersteams verkleind en is onze capaciteit beperkt.

We stellen alles in het werk om jullie op onze treinen te verwelkomen. In geval van overbevolking of gebrek aan vrijwilligers kunnen we echter gedwongen worden onze activiteit te onderbreken.

Dank voor uw begrip.

Avant votre visite, merci de prendre connaissance des mesures suivantes
Neem vóór uw bezoek kennis van de volgende maatregelen
1.fièvre

Si vous avez de la fièvre ou d’autres symptômes de maladie, abstenez-vous ;

Als u koorts of andere ziektesymptomen heeft, kom dan niet;

2.distance files

Dans la file d’attente, merci de garder vos distances (1,5 m) ;

Houdt a.u.b. 1,5 m afstand in de wachtrij;

3.masque

Le port du masque est obligatoire pour les plus de 12 ans ;

Het dragen van een mondmasker is verplicht boven 12 jaar;

4.distance wagons

Sur les trains, merci de respecter une distance de deux places entre groupes sociaux ;

Op de trein moet u een afstand van twee zetels tussen sociale groepen respecteren;

5.désinfection mains

Merci de vous désinfecter les mains avant d’embarquer ;

Desinfecteer uw handen voor u aan boord gaat;

6.carte 10 voyages

Les cartes de 10+2 voyages sont exceptionnellement remplacées par des tickets individuels ; les cartes en cours de validité peuvent être échangées à la billetterie ;

10+2 reiskaarten worden bij wijze van uitzondering vervangen door individuele ticketten; geldige kaarten kunnen aan het loket worden geruild;

8.désinfection trains

Nos trains sont régulièrement désinfectés ;

Onze treinen worden regelmatig gedesinfecteerd;